В ЦЕНТЪРА НА НАШЕТО МИСЛЕНЕ СТЕ ВИЕ

Фирма ЕКОАЛ ООД е с дългогодишен опит в сферата на предоставяне на висококачествени услуги и търговия с квалитетни стоки и материали за нуждите на предприятия от индустрията, транспорта, селското стопанство и крайни потребители, като в същото време е ангажирана и към опазването на природата и околната среда.

На база на отлично разработена ефикасна транспортна мрежа, търговската стратегия на ЕКОАЛ ООД е насочена към предоставяне на отлични възможности за задоволяване потребностите на нашите клиенти чрез лесен достъп до предлаганите от нас стоки и услуги в търговските обекти на ЕКОАЛ ООД, на територията на Източна България. Целта е постигане на максимално комплексно обслужване на клиентите ни в дадения регион, при минимални транспортни разходи за двете страни в посочени и желани от клиента възможно най-кратки срокове.

Благодарение поддържането на асортимент от над 26 000 различни артикула в наличност и на натрупания над 20 годишен опит в сферата на продажби на равностойни в отношение “качество–цена“ продукти, фирмата се утвърди като успешен, отговорен и надежден партньор за многобройни български и чуждестранни фирми.

Екипът ни от висококвалифицирани специалисти и създадените многобройни дългогодишни контакти и добри практики с български и чуждестранни фирми са отлична предпоставка ЕКОАЛ ООД да е в състояние да отговори на всяко Ваше запитване и да изпълни коректно всяка една Ваша заявка за доставка.

На всяко направено от Ваша страна запитване с удоволствие ще изпратим оферта за възможностите ни за доставка на необходимите Ви стоки.

Отзивчивостта, компетентността и непрекъснатият режим на работа с клиенти на служителите в складовете и магазините на ЕКОАЛ ООД ни дават възможност да защитаваме слогана на фирмата – “24 часа заедно”.

Подробно

Стратегия и перспективи

Изграждане на търговска мрежа, която се ангажира с отговорно задоволяване потребностите и изискванията на всички наши клиенти, стремейки се да бъдем единствен посредник между производител и краен клиент.

Увеличаване на пазарното присъствие посредством постоянен и продължителен стремеж към:

- Подобряване качеството на услугите предоставяни от фирмата;
- Провеждане на теоретични и практически обучения на служителите ни с цел повишаване степента на квалификация и кариерно развитие;
- Провеждане на технически презентации и обучения с представители на наши фирми клиенти;
- Подобряване на вътрешно-фирмената организация чрез въвеждане на иновации с цел намаляване на разходите;
- Въвеждане на ефективни и ефикасни методи на работа съобразно международните стандарти;
- Укрепване и развитие на съществуващите бизнес-отношения.
- Разширяване номенклатурата на предлаганите стоки и материали с цел максимален отговор на продуктовото търсене.
- Поддръжка на отлични складови наличности, отговарящи на потребностите на пазара.
- Поддръжка на висококачествени продукти, компетентно обслужване и техническа консултация с цел максимално задоволяване на потребителското търсене.
- Адекватна ценова политика.

Ресурси:
- Изградена централна складова база,
- Собствен лекотоварен транспорт;
- Опитен, коректен и мотивиран квалифициран екип;
- Широка база данни с каталожна техническа информация;

Подробно