с. Побит камък (Област Разград)

Село Побит камък е живописно селце разположено в центъра на Лудогорското плато, на 20 км североизточно от Разград, от двете страни на пътя Разград-Завет.

Историко-етнографският комплекс обхваща няколко автентични къщи от специфичен балкански тип, строени преди повече от век. Експозициите показват бита и поминъка, свързан с основните занаяти в селото. Една от атракциите включва варене и дегустация на ракия. И до днес в селото се празнуват и почитат традициите на празниците Бабинден, Тодоровден, Лазаровден, Великден, Коледа и др.

Туристически екомаршрут е горският път до местността ''Николова геран – могилата''. През май 1867 г. в тази местност отсяда четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски. Дъбови, брезови и липови гори ограждат екопътеката. Районът е извънредно привлекателен за ловен туризъм. Забележителна местност е също ''Дългият колак''. През 1876 г. там се е крила четата на Таньо войвода.