гр. Разград

Интересни исторически факти:

Абритус (на латински Abrittus) е антично римско селище (от II-ри до IV-ти век - град) в Североизточна България. Останките на селището се намират в местността ''Хисарлъка'' на около 3 км край днешен Разград. То е сред 100-те национални туристически обекта.

През I в.н.е. върху руините на тракийско селище, римските завоеватели построяват военен лагер, превърнал се по-късно в едно от най-значимите селища в провинция Долна Мизия. Античните автори споменават Абритус основно във връзка с битката, състояла се в неговите околности през 251 година и завършила с разгром на римските войски от нахлулите готи и убийството на император Траян Деций.

В началото на IV в.н.е. при император Константин I Велики (306 -337 г.) градът с площ от 14 хектара е укрепен с дебела крепостна стена, с четири крепостни порти и тридесет и пет кули. Въпреки това той нееднократно е разрушаван при нападенията на варварски племена - Готи (376-378 г), Хуни (447 г.), Авари и Славяни (586 г.). През периода на късната античност, след налагането на християнството като официална религия, Абритус е известен като религиозно седалище с епископ. В средата на VI в.н.е. градът е обект на възстановителната дейност на император Юстиниан Велики (527 - 565 г).

В гр. Разград, се провеждат ежегодно следните фестивали и панаири:

Фестивал "Белите нощи":

   

Панаир на киселото мляко:

   

Есенен Градски Панаир на гр. Разград, Театрален фестивал - Страшимирови Театрални Празници и др.