гр. Силистра

Силистра е пристанищен град на река Дунав в Североизточна България. Той е административен и стопански център на едноименните община Силистра и област Силистра. Един от най-старите български градове с много богата, древна история, като сред забележителности се открояват късноантична римска гробница и турската крепост Меджиди Табия. Градът се намира в Североизточна България, т.е. в Южна Добруджа. През него минава Европейският транспортен коридор №7.

Градът е основан още отпреди повече от 5000 г. пр. н.е от траките. След това Римската империя превзема града и основава aнтичният Дуросторум през 106 г.сл.Хр., когато по нареждане на император Траян на територията на днешния град е настанена една от елитните единици на Римската империя – ХІ Клавдиев легион. Това е началото на една забележителна и славна история. През 169 година императорът философ Марк Аврелий обявява Дуросторум за самоуправляващ се римски град – муниципиум. Между ІІ и VІ век Дуросторум е главният фортпост на империята срещу варварите. Тук е роден “спасителят на Рим”, наричан още “последният римлянин” Флавий Аеций. Тук през 303 – 307 година постигат мъченическа смърт 12 светци, превърнали се във фундамент на християнството в българските земи.

Днес следите от древното минало са експонирани в самия център на града в архитектурно–археологическия резерват ''Дуросторум–Дръстър–Силистра'' с разкритата наскоро Патриаршеска базилика.

На един от най–красивите хълмове край Силистра е издигната Меджиди Табия – добре запазена турска отбранителна крепост, датираща от 1847 г. Уникалното при нея са подземните тунели, които стигат от хълма до ключови места в другия край на града.

На 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав се намира биосферен резерват "Сребърна".