Стратегия и перспективи

Изграждане на търговска мрежа, която се ангажира с отговорно задоволяване потребностите и изискванията на всички наши клиенти, стремейки се да бъдем единствен посредник между производител и краен клиент.

Увеличаване на пазарното присъствие посредством постоянен и продължителен стремеж към:

- Подобряване качеството на услугите предоставяни от фирмата;
- Провеждане на теоретични и практически обучения на служителите ни с цел повишаване степента на квалификация и кариерно развитие;
- Провеждане на технически презентации и обучения с представители на наши фирми клиенти;
- Подобряване на вътрешно-фирмената организация чрез въвеждане на иновации с цел намаляване на разходите;
- Въвеждане на ефективни и ефикасни методи на работа съобразно международните стандарти;
- Укрепване и развитие на съществуващите бизнес-отношения.
- Разширяване номенклатурата на предлаганите стоки и материали с цел максимален отговор на продуктовото търсене.
- Поддръжка на отлични складови наличности, отговарящи на потребностите на пазара.
- Поддръжка на висококачествени продукти, компетентно обслужване и техническа консултация с цел максимално задоволяване на потребителското търсене.
- Адекватна ценова политика.

Ресурси:
- Изградена централна складова база,
- Собствен лекотоварен транспорт;
- Опитен, коректен и мотивиран квалифициран екип;
- Широка база данни с каталожна техническа информация;