RALOMEX

Ralomex  JSCo. е основана на 01.01.1976г. с наредба №.I – 35 от 10.02.1976г. издадена от Министерството на Земеделието и ѝраните, която разрешава земята и сградите на съществуващата хидромелиоративна станция в Завет да бъдат използвани за създаването на машиностроителен завод, който да наследи дейността на станцията.

През същата тази година компанията започва производството на вършачка на люцерна и комбайн за моркови.

През следващата година компанията започва производството на 25 сантиметров монтиран плуг и на 30 сантиметров прикачен плуг, като използват технологии предоставени от завода за малки трактори в Русе. По това време започва и производството на тракторни валяци.

През 1991г. Компанията е преименувана на RALOMEX, което съчетава старата българска дума за плуг - "рало", "М" - меганизация и английската дума за износ - "export".

През 1996г. Основни цели на компанията стават производството на плугове, брани и други видове селскостопански машини за вътрешния и чуждестранния пазар.

До 2006г. Ralomex JSCo. е произвела 26441 плуга с различни модификации, което се равнява на 881 плуга на година и 3.4 на ден. Освен това са произведени 11678 чифта валяци, 1249 култиватора и 569 брани.

Днес компанията е един от водещите производители за земеобработващи машини в България.