Intertraco

Intertraco е основана през 1979 в Suzzara (Mantova) като компания, специализирана в производство на компоненти за механични и хидравлични трансмисии.

През осемдесетте компанията се фокусира главно на хидравличния пазар, проектирайки и усъвършенствайки ”хидравлични конектори”- компоненти които пренасят течности под налягане; принадлежности за гъвкави маркучи за високо и ниско налягане, бързо освобождаващи муфи, адаптори, шарнирни съединения и клапани.

През последните 20 години Intertraco продължава да инвестира в технологии осигуряващи трайната експлоатация на продуктите, надеждността и качеството от които се нужаят днешните клиенти на хидравлични съоръжения. Същевременно Intertraco осъзнава необходимостта да работи със своите клиенти, да разбира ясно тяхните изисквания. Това партньорство води до продуктивност, устойчивост и удовлетворение.

В момента Intertraco работи с клиенти от цял свят и внася нови образци и стандарти, които обезпечават международна съвместимост. Големият технически потенциал и иновативните продукти на компанията увеличават конкурентността и и позволяват да предлага на своите клиенти надеждни решения и професионално обслужване.

Трайните инвестиции в проучването и усъвършенстването към нови производствени техники заедно с дългосрочните ангажименти към клиентите и служителите осигуряват основата за успешното развитие на Intertraco group.