Permatex

Permatex е водещ производител на лепила, уплътнители, силикони , почистващи препарати, смазочни масла и други допълнителни продукти, включително и висококачествени такива за поддръжка и ремонт на автомобили.Компанията, която е продала своя първи продукт през 1909 година, е всепризнат лидер във въвеждането на иновации и предоставя висококачествени продукти и услуги на пазара.

Компанията е регистрирала добре-познатите за пазара търговски марки Permatex®, the Right Stuff® и Fast Orange®.

Продуктите на Permatex понастоящем присъстват в целия свят. Permatex е водещ снабдител на иновативни продукти, които посрещат нуждите на автомобилните ентусиасти, професионалните техници и автомобилостроенето.

Иновациите, които въвежда чрез високотехнологичния си отдел за проучвания и разработки са отличителен белег на Permatex. Компанията постоянно увеличава своя потенциал чрез нейните лаборатории и постоянните инвестиции в оборудване за да осигури на клиентите си постоянен поток от новаторски продукти.

Не на последно място, компанията Permatex е ръководена от принципа да упражнява своята дейност по начин, който защитава околната среда, здравето и безопасността на служителите, клиентите и обществеността навсякъде по света.