UNIOR

Unior програма ръчни инструменти - Уважавана програма.

Unior ръчни инструменти е една програма на дружеството UNIOR d.d. с международна репутация.Компанията се нарежда сред световните големи представители на метало-обработващата промишленост. Фирмата развива успеха си с отлични взаимодействия и пет производствени сегменти (Ръчни инструменти, Ковани изделия, Синтеровани изделия, Специални машини и Туризъм), оито предоставят на дружеството балансиран портфейл от дейности.

Стабилните отношения с доставчиците са също така основен фактор за успех. UNIOR d.d. е съсобственик на компанията Store Steel, известна със своите висококачествени стоманени сплави.

Хром-ванадиева стомана - използвания материал за изработване на UNIOR ковани изделия и ръчни инструменти - има отлични свойства като твърдост и продължителна употреба на крайните изделия.

Модерни технологии - регулируеми процес.

Ръчните инструменти на UNIOR са произведени с компютърно контролирани машини за термо и механо обработване на материалите и защита на продуктите.

Предимството на съвременните технологични решения увеличава гъвкавостта на производствените процеси. Възможността да се правят корекции е качество, което прави UNIOR отличен партньор за клиентите.